Aylık Arşiv: Ekim 2018

seçim

Olağan Seçimli Genel Kurulu

Türkiye Biyoetik Derneği’nin Sayın Üyeleri, Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurulu 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Salonu’nda yapılacaktır. Bu tarihte toplantı için yeterli sayı sağlanamadığı takdirde, Olağan Seçimli Genel Kurul 17 Kasım 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Gündemi

Read More