Aylık Arşiv: Mart 2019

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ KURSU (13-14 Nisan 2019/23-24 Kasım 2019)

Türkiye Biyoetik Derneği’nin Değerli Üyeleri, Türkiye Biyoetik Derneği ve Türkiye Biyoetik Dergisi tarafından ortaklaşa, sosyal bilim alanında geçerli olan araştırma yöntemlerinin tanıtılmasının ve niteliksel (nitel) araştırma yöntembilgisinin derinlemesine incelenmesinin amaçlandığı “Niteliksel AraştırmaYöntemleri Kursu-(NAYK)” düzenlenecektir. Modül 1 ve 2 biçiminde, iki ayrı tarihte ikişer gün olarak yapılandırılan kursun amacı, hedefleri, Modül tanıtımları ve içerikleri ekte yer

Read More

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURU DOSYALARININ ETİK KURULLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ (22-23 Mart 2019/İstanbul)

Türkiye Biyoetik Derneği’nin Sayın Üyeleri, Türkiye Biyoetik Derneği, 22-23 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile işbirliği içinde “Bilimsel Araştırma Etiği ve Bilimsel Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi” başlıklı bir araştırma etiği eğitimi düzenlemiştir. Kurs süresi 1,5 gündür ve eğitim materyalleri katılımcıların elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Katılmak isteyenlerin Kurs Koordinatörü ile

Read More