Author Archives: biyoetikOrgTrUsr

unnamed

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ “BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURU DOSYALARININ ETİK KURULLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ KURSU”

Türkiye Biyoetik Derneği’nin Sayın Üyeleri, Türkiye Biyoetik Derneği, 05-06 Ocak 2018 tarihlerinde, Biruni Üniversitesi ile işbirliği içinde “Bilimsel Araştırma Etiği ve Bilimsel Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu” başlıklı bir klinik araştırma eğitimi düzenlemiştir.     Söz konusu etkinlik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca onaylanmış olup, eğitim sonunda katılımcılara Katılım Belgesi ve eğitimi başarı ile tamamlayanlara Başarı

Read More

seçim

Olağan Seçimli Genel Kurulu

Türkiye Biyoetik Derneği’nin Sayın Üyeleri, Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurulu 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Salonu’nda yapılacaktır. Bu tarihte toplantı için yeterli sayı sağlanamadığı takdirde, Olağan Seçimli Genel Kurul 17 Kasım 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Gündemi

Read More