Örgütler

ULUSAL ÖRGÜTLER   ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
  Ankara Tabip Odası   American Medical Association (Ethics)
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   American Society for Bioethics and Humanities (ASBH)
  Devlet İstatistik Enstitüsü   American Society of Law, Medicine & Ethics
  Devlet Planlama Teşkilatı   Associated Jehovah’s Witnesses for Reform on Blood
  Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü   Association for Practical and Professional Ethics
  Hasta Hakları Platformu   Bioethics organizations
  Hasta Haklarını Koruma Derneği   Biotechnology Industry Organization, BioEthics
  Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği   Birleşmiş Milletler’e bağlı örgütler
  İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı   Canadian Bioethics Society
  İstanbul Tabip Odası   Center for Bioethics and Human Dignity
  İzmir Tabip Odası   Center for Disease Control and Prevention
  Kocaeli Tabip Odası   Death With Dignity National Center
  Milli Kütüphane   Dünya Tabipleri Birliği
  Sağlık Bakanlığı   Dünya Sağlık Örgütü
  Sağlık Hakkı Hareketi Derneği   Emory University, Center for Ethics, Health Science Ethics
  SGK   Eubios Ethics Institute
  Tarih Vakfı   German Reference Center for Ethics in the Life Sciences
  Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği   Institute for Global Ethics
  TODAİE   International Association of Bioethics
  TÜBA   International Dental Ethics and Law Society (IDEALS)
  TÜBİTAK   International Federation of Philosophical Societies
  Türk Diş Hekimleri Birliği   International Society for the History of Medicine
  Türk Eczacıları Birliği   Loma Linda University, Center for Christian Bioethics
  Türk Hemşireler Derneği   National Bioethics Advisory Commission (U.S.)
  Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği   National Catholic Bioethics Center
  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği   National Consultative Bioethics Committee (France)
  Türk Psikologlar Derneği   Nordic Committee on Bioethics
  Türk Tabipleri Birliği   Seriously Ill for Medical Research (SIMR)
  Türk Tarih Kurumu   Uluslararası Çalışma Örgütü
  Türk Tıp Tarihi Kurumu   Universite de Montreal (HumGen Policies)
  Türk Toraks Derneği   University of Pennsylvania, Center for Bioethics
  Türk Veteriner Hekimleri Birliği   University of Pittsburgh, Consortium Ethics Program
  Türkiye Felsefe Kurumu   University of Virginia, Center for Biomedical Ethics
  Türkiye Psikiyatri Derneği   World Federation for Medical Education
  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği    
  Yüksek Öğrenim Kurumu    
       
  Deontoloji ve Tıp Tarihi AD    
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  GATA    
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi    
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi    
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi    
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi    
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi