8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu

Davet Kurullar Bilimsel Program Önemli Bilgiler İletişim Fotoğraflar
Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye Biyoetik Derneği olarak bir yıl kongre, bir yıl sempozyum düzenleme geleneğimizi sürdürerek, bu yıl sempozyumlarımızdan sekizincisini gerçekleştireceğiz. 01-03 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın evsahipliğinde düzenlenecek olan sempozyumun konu başlığı “Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi” olarak belirlendi. Toplantı Derneğimizin, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültelerinin Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dallarının işbirliği ile düzenlenmektedir. 23 Mart 2013 tarihinde anabilim dalı başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen sorunlar konunun belirlenmesinde etkili olmuştur.

Diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve ebelik, sağlık bilimleri, tıp ve veteriner fakültelerinde lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarını sürdürmekte olan alanımızda son yıllarda eğitim-öğretim bağlamında ciddi sorunlar yanında, olanaklar da ortaya çıkmaktadır. Sempozyumda halen sürdürülmekte olan eğitim programlarını, özellikle de iyi uygulama örneklerini paylaşmayı; yeni gelişmekte olan eğitim olanakları üzerinde birlikte düşünmeyi hedefliyoruz. Lisansüstü eğitimde ortaya çıkan öğretim üyesi sayısı sorununu aşmak üzere geliştirilebilecek stratejileri tartışmak ve hızla etkili adımlar atmak istiyoruz. Sağlık bilimleri alanlarında etik eğitimi için çekirdek müfredat oluşturma çalışmasını başlatmayı ve Bologna sürecinin sağladığı kimi olanakları etik eğitimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için nasıl değerlendirebileceğimiz üzerinde görüş alışverişinde bulunmayı umuyoruz.

Yukarıdaki hedefler göz önüne alındığında, sempozyumun temelde yerel sorunlara odaklandığı, yoğun bir paylaşımı gerektirdiği açık olmalıdır. Bu nedenle sempozyum dili Türkçe olacaktır. Sempozyumdan sağlık bilimlerinde etik eğitiminin geleceğine yönelik işevuruk beklentilerimiz bulunmaktadır; bu nedenle sözlü bildiri ve poster sunumlarının yanında, çalışma gruplarının bir araya gelmesine özen gösterilecektir. Katılımınız ve paylaşımlarınızla verimli ve etkili bir sempozyum gerçekleştireceğimize inanıyor, hepinizi Ankara’ya bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım

Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Sempozyum Konuları
· Sağlık Bilimlerinde ( Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Veterinerlik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri) Mevcut Lisans/Lisansüstü Etik Eğitimi Programlarının Sunumu, Değerlendirilmesi
· İyi Etik Eğitimi Uygulama Örnekleri
· Tıp Eğitimcileri Açısından Etik Eğitimi
· Çekirdek Eğitim Programlarında Etik Eğitiminin Yeri
· TTB ve Etik Eğitimi
· Sağlık Sektörü ve Etik Eğitimi
· Türkiye’de Sağlık Bilimleri Alanında Etik Eğitiminin Geleceği Konusunda Öngörüler ve Perspektifler
· UTEAK ve Etik Eğitimi
· Global Bir perspektifle Etik Eğitimi Değerlendirmesi

İletişim HÜTF Tıp Tarihi ve Etiği AD, Sıhhiye, Ankara, 06100
deontoloji@hacettepe.edu.tr tbd@biyoetik.org.tr +(90) 312 236 28 79