VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi

Etkinlik Tamamlandı.
Davet
Davet
Davet
Davet
Davet
Davet
Davet
Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye Biyoetik Derneği olarak 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında yapmayı planladığımız, ancak elimizde olmayan nedenlerle ertelemek durumunda kaldığımız 8. Uluslararası Katılımlı Türkiye Biyoetik Derneği Kongresi’ni, 09-12 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi salonlarında, Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinin Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları ile işbirliği içinde düzenleyeceğiz. Daha önce de duyurduğumuz gibi, toplantı aynı zamanda Derneğimizin 20. kuruluş yıldönümünü bilimsel bir etkinlikle ve akademik yetkinlikle kutlama amacını da taşımaktadır.

Ertelenen kongre programında yer almak üzere gönderilen ve kabul edilen bildiriler, bildiri sahiplerinin aksine bir talepleri olmadığı takdirde programda yer alacaktır. Bu arada tamamlanan çalışmalarını paylaşmak isteyebilecek meslektaşlarımız için son bildiri özeti gönderme tarihi 16 Şubat 2015’dir. Hâlihazırda bildirileri kabul edilmiş meslektaşlarımız da bu tarihe kadar bildiri özetlerinde değişiklik yaparak sisteme yeniden yükleyebilirler.

İnsanlığın bugünü ve geleceği konularında sayısız etik sorun; tanımlanmak, anlaşılmak ve çözümlenmek için, biyoetik alanında çalışan, düşünen, araştıran ve yazan herkesin katkısını beklemektedir. Bu süreçte yeni söylemler ve yeni politikalar geliştirmek, biyoetik alanında çalışan bizler için kaçınılmaz bir görev olmanın yanında, insanlığa karşı bir ödev haline gelmiştir. Her gün yenileriyle karşılaştığımız etik sorunları daha “iyi” bir dünya için olanaklara dönüştürecek düşüncelerimizi, araştırmalarımızı ve önerilerimizi ortaya koymayı, ortak sorunlara yönelik farklı deneyimleri paylaşmayı hedefliyor, yeni sorulara, açıklamalara ve anlamalara ulaşmayı umuyoruz.

Her ne kadar yukarıdaki hedefler göz önüne alındığında, kongrenin evrensel temalara ve sorunlara odaklandığı görülüyorsa da, belirli oturumlar dışında kongre dili bilim ve felsefe alanında yetkinliği kanıtlanmış bir dil olan Türkçe olacaktır. Kongrenin dünyanın farklı coğrafyalarından gelen katılımcıları birlikte çalışmaya ve üretmeye yönelteceği yönünde beklentilerimiz bulunmaktadır; bu nedenle sözlü bildiri ve poster sunumlarının yanında, çalışma grupları, uzmanla buluşma ve kongre öncesi kurs programlarına yer verilecektir. Uluslararası katılımcıların yer aldığı oturumlarda eşzamanlı çeviri olanağı sağlanacaktır.

Katılımınız ve paylaşımlarınızla 20. yaşımızı bilimsel açıdan etkin, akademik açıdan yetkin bir Kongre ile, Derneğimize ve disiplinimize yaraşır biçimde kutlayacağımıza, geleceğe yönelik yeni umutlar geliştireceğimize inanıyor, hepinizi Nisan’da Ankara’ya bekliyoruz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. N. Yasemin YALIM
Türkiye Biyoetik Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı

Kongre Onursal Başkanları
Prof. Dr. Erkan İbiş – Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. A. Murat Tuncer – Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım
(Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı,
Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi Müdürü)
Prof. Dr. Serap Şahinoğlu
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı)

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken
Prof. Dr. Serap Şahinoğlu
Prof. Dr. Hanzade Doğan
Yard. Doç. Dr. Gülay Yıldırım
Yard. Doç. Dr. Volkan Kavas
Öğrt. Gör. Dr. Müge Demir
Öğrt. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar

Bilim Kurulu
(İsime göre Alfabetik Sırası ile)
Prof. Dr. Abdullah Özen
Prof. Dr. Ayten Altıntaş
Prof. Dr. Aşkın Yaşar
Prof. Dr. Kadircan Keskinbora
Prof. Dr. Nermin Ersoy
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
Prof. Dr. Nuran Yıldırım
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken
Prof. Dr. Ömür Elçioğlu
Prof. Dr. Serap Şahinoğlu
Prof. Dr. Selen Yenoğlu
Prof. Dr. Sevgi Şar
Prof. Dr. Şefik Görkey
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ulman

09.04.2015
PERŞEMBE
  MAVİ SALON
09.00-09.30 KAYIT
09.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10.00-11.00 KONFERANS
MODERATÖR: VUGAR MAMMADOV
Dr. İLTER UZEL – Türk Tıbbında Deontolojiden Biyoetiğe 40 Yıllık Bakış
11.00-11.30 KAHVE ARASI
11.30-12.30 KONFERANS
MODERATÖR: Dr. İLTER UZEL
Dr. NİL SARI – Osmanlılarda Tıp Ahlakı
12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  MAVİ SALON SARI SALON
14.00-15.30 SÖZLÜ SUNUMLAR 1
MODERATÖR: Dr. TÜRKAN ELDEM
SÖZLÜ SUNUMLAR 2
MODERATÖR: Dr. HANZADE DOĞAN
Helsinki Bildirgesinin Tarihsel Süreci Bağlamında Biyopolitikalar
Ümit Yaşar Öztoprak, Onur Naci Karahancı, Mesut Ersoy, Nüket Örnek Büke
Hacettepe Biyoetik Merkezi ve Etik Rehberler Oluşturma Etkinlikleri
Nüket Örnek Büken, Aslıhan Akpınar
Biyopolitika Bağlamında Kürtaj
Murat Aksu
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Biyobankacılığı Etik Rehberi: Oluşumu ve İçeriği
Meral Özgüç, Nüket Örnek Büken, Aslıhan Akpınar, Ayşe Yüzbaşıoğlu, Çağrı Zeybek Ünsal, Murat Emir
Biyoteknoloji, Biyoetik ve Biyopolitikalarda Avrupa Birliği FP7 ve Horizon 2020 Yenilikçi İlaç Girişimi (IMI ve IMI2) ve Türkiye Temsilcisi Görüşü
Türkan Eldem
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri için Hastane Etik Kurul Model Önerisi
Müge Demir, Nüket Örnek Büken
Eczacılık Alanındaki Biyopolitikaların Değerlendirilmesi
Bilge Sözen Şahne, Miray Arslan, Sevgi Şar
İnsanı merkezde olmalı mı?Kanıta dayalı tıp, Biyoteknolojik gelişmeler ve Tıp Etiği
Hanzade Doğan
(P) Onkofertilite ve Etik: Kanserli Kadınlarda Fertilite Prezervasyonu
Dilek Bilgiç, Gülseren Dağlar, Gülay Yıldırım
(P) Narkotik Yönetimine Etik bir Dokunuş
Ayben Öz
15.30-16.00
KAHVE ARASI
16.00-17.30 TALAT HALMAN ANMA OTURUMU MODERATÖR: Dr. CEMAL TALUĞ
Dr. ORHAN GÜVENEN
Talat Halman’ın Yaşamı ve Kişiliği Dünya Düzeyinde Bir Kültür İnsani: Talat Sait Halman
Dr. HANDE KÖKTEN
Bir Müze Gezgininin Not Defteri
 
18.30-20.00
KOKTEYL
     
Kongre Tarihi ve Yeri
9-12 Nisan 2015
A.Ü.T.F. Morfoloji Binası / Sarı Salon – Mavi Salon

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’dir.

Kongre Web Adresi
www.biyoetik2015.org

Bildiriler
Kongreye Sözlü ve Poster şeklinde bildiri özetleri kabul edilecektir. Yanlızca
yabancı katılımcıların ingilizce bildirileri kabul edilecek. Bildirilerde İngilizce
özet de yer almalıdır. Bildiri göndermek için son tarih 2 Mart 2015’dir.
Bildiriler kongre web adresinden gönderilecektir. Bildiri gönderim kuralları
ile ilgili detaylı bilgiler kongre web sitesinde belirtilmiştir.

Kongreye Davet Belgeleri
Kongreye katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin
yazıları, Kongre Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara
gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masaları 9-12 Nisan 2015 tarihlerinde 08:30-20:00 saatleri
arasında A.Ü.T.F. Morfoloji Binasında hizmet verecektir.

Kongre Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara kongre katılım belgesi verilecek ve TTB-STE
kredilendirmesi uygulanacaktır.

Önemli Tarihler
Bildiri başvuruları için son tarih : 2 Mart 2015
İndirimli kayıt ücretinden yararlanmak için son tarih : 1 Mart 2015

Kayıt Bilgileri

  10 Mart 2015 Öncesi 10 Mart 2015 Sonrası
Uzman 240 TL 290 TL
Asistan 180 TL 230 TL

Kayıt ücretlerine; bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, program ve özet kitabı, katılım
sertifikası, sosyal aktiviteler dahil, %18 KDV dahildir.

Hesap Bilgileri

Hesap Sahibi
:
VALÖR TURİZM VE KONGRE ORG.TİC.LTD.ŞTİ.
Banka
:
GARANTİ (062 )
Şube Adı : BALGAT ( 1051 )
TL Hesap No : 629 86 56
TL IBAN No : TR79 0006 2001 0510 0006 2986 56
Euro Hesap No : 909 49 45
Euro IBAN No : TR32 0006 2001 0510 0009 0949 45

Kayıt formunu indirmek için tıklayınız.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 02.03.2015
Bilimsel Sekreterya
Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Telefon: 0312. 305 30 62
Faks : 0312. 310 05 80
E-posta : buken@hacettepe.edu.tr
Organizasyon Sekreterya
Valör Kongre Organizasyonları
Turan Güneş Bulvarı
Galip Erdem Caddesi 576. Sokak No:28
06550 Oran / Ankara
Telefon: +90 312 491 88 88
Faks: +90 312 491 99 89
E-posta: biyoetik@valor.com.tr