Yönetim-Onur Kurulu

YÖNETİM KURULU (13. Çalışma Dönemi: 17 Kasım 2018 – Kasım 2021)
Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM (Başkan)
Araş. Gör. Dr. Gizem GÜLPINAR (Genel Sekreter)
Öğr. Gör. Dr. Şükrü KELEŞ (Sayman)
Prof. Dr. Nuri Selim KADIOĞLU (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSU (Üye)

DENETLEME KURULU
Öğr. Gör. Dr. Seyhan DEMİR KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Eray Serdar YURDAKUL
Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU

ONUR KURULU
Prof. Dr. Eriş ASİL
Prof. Dr. Şefik GÖRKEY
Prof. Dr. R. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL

Bir Cevap Yazın