Sağlıkta Şiddete Hayır! (TTB Kamu Spotu)

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durmuyor. TTB tıpta uzmanlık dernekleri ile birlikte konuya dikkat çeken kamu spotu hazırlıkları yapıyor. İlk kamu spotumuz Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun 03.09.2013 tarihli toplantısında kabul edildi.