Türkiye Biyoetik Derneği Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu İlke Kararları

“Türkiye Biyoetik Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Ekte, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Kütüphanesinde 19 Haziran 2017 tarihinde toplanan Türkiye Biyoetik Derneği Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu’nda alınan İlke Kararları yer almaktadır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.”

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMSİZ GENEL KURULU

İLKE KARARLARI 

Tarih:    19 Haziran 2017

Yer:       Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Kütüphanesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Kütüphanesinde 19 Haziran 2017 tarihinde toplanan Türkiye Biyoetik Derneği Genel Kurulu aşağıdaki ilke kararlarını oybirliği ile almıştır. Tüm üyelerimize saygılarımızla duyururuz.

1- Türkiye Biyoetik Derneği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) nezdinde, T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından yayınlanan Doçentlik Sınavı Bilim Alanlarından Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tıp Bilim Alanı altında yer alan 1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanı’nı temsil etmekte olan bir Uzmanlık Derneğidir. Bu ilke kararları metninde “uzmanlık alanı” ifadesi 1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanına işaret etmektedir. Söz konusu uzmanlık alanının tarih içinde geçirmiş olduğu isim değişikliklerini de kapsamaktadır.

2- Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veteriner Hekimlik Bilim Alanı altında yer alan 10102.11 kodlu Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik Bilim Alanı ile Sağlık Bilimleri Temel Alanı Eczacılık Bilim Alanı altında yer alan 10103.01 kodlu Eczacılık İşletmeciliği Bilim Alanı ise “ilgili/yakın uzmanlık alanları” ifadesi ile karşılanmaktadır.

3- 19 Haziran 2017 tarihinde toplanan Türkiye Biyoetik Derneği Genel Kurulu (bundan sonra Genel Kurul olarak anılacaktır) uzmanlık alanının eğitim standartlarını belirlemek üzere bir çalışma yapılmasını karara bağlamış ve Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulunu (bundan sonra Yönetim Kurulu olarak anılacaktır) bu çalışmayı gerçekleştirmek ve ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında sunmak üzere görevlendirmiştir.

4- Genel Kurul uzmanlık alanının temel akademik ölçütünün, Tıp Tarihi ve Etik alanında tıpta uzmanlık derecesi sahibi uzman doktorların hakları saklı kalmak koşuluyla, Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanında doktora derecesi olduğuna,

Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanında doktora derecesinin alınmasından en az beş yıl sonra 1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanında Doçentlik başvurusunda bulunulmasının ilkece uygun olduğuna,

Ülkemizde Doçent sanının, Anglo-Amerikan akademik geleneğinde olduğu gibi kişinin bir süreliğine görevlendirildiği bir kadro olmayıp, sınavla elde edilen bir unvan olması nedeniyle 1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanında bu maddenin önceki paragraflarına uygun olarak elde edilen Doçent unvanının ikinci temel akademik ölçüt olarak gözetilmesi gerektiğine,

Dolayısıyla uzmanlık alanında Profesörlüğe yükseltilebilmek için hem temel akademik ölçüt olan uzmanlık alanında doktora unvanına sahip olma, hem de ikinci temel akademik ölçüt olarak yine uzmanlık alanında doçent unvanına sahip olma koşullarının karşılanmasının dikkate alınacağına,

Doktora ve doçentlik denkliklerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanına denktir” biçiminde onanması halinde söz konusu ölçütlerin karşılanmış sayılacağına oybirliği ile karar vermiştir.

5- Genel Kurul, söz konusu ilkeler çerçevesinde ÜAK, YÖK, TTB, TTB-UDEK ve öteki kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak üzere Yönetim Kurulunu görevlendirmiştir.

6- Genel Kurul, ÜAK, YÖK, TTB, TTB-UDEK ve öteki kurum ve kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilecek girişimlerde veri olarak kullanılmak üzere uzmanlık alanı ve ilgili/yakın uzmanlık alanlarının akademik profiline ilişkin istatistiksel bir çalışma yapmak üzere Yönetim Kurulunu görevlendirmiştir.

7- Derneğe üyeliğin özendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması, özellikle uzmanlık alanında ve ilgili/yakın uzmanlık alanlarında lisansüstü eğitime başlayan genç akademisyenlerin derneğe üye olma konusunda yönlendirilmeleri ile Biyoetik Platformuna üyelik için Türkiye Biyoetik Derneği’ne üye olma koşulu aranması kararlaştırmıştır.

8- Üniversitelerde uzmanlık alanı dışındaki kişilere alanla ilgili derslerin verdirilmesi ile mücadele etmek konusunda Yönetim Kuruluna görev verilmiştir.

Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.
Onlarca birbirinden farklı ribon çeşidiyle firmamız, sizlere en kaliteli ürünü en uygun fiyatlardan vermeyi amaçlıyor. Resin ribonlar daha çok sentetik ve plastik etiketler için uygundur. Fiyatları Wax Resine göre daha pahalıdır. Resin ribon en dayanıklı ribon çeşididir. Aşınmaya, kimyasallara ve yüksek ısıya maruz kalacak etiketlerde tercih edilir.Tekstil baskılarında en ağır yıkamalara dayanıklı ribon olan resin ribon alkol testinde de çıkmamaktadır. Resin ribonla polyester, polimid, polipropilen ve polietilen etiketlere baskı yapmak mümkündür. Reçine oranı diğer türlere kıyasla en yüksek seviyededir. Karışımında karbon, bazı kimyasallar, reçine ve balmumu kullanılır. Wax Resin ribonlar adından da anlaşılacağı üzere wax ile resin kalite ribon arasındadır. Fiyat olarak wax ribonların ortalama olarak 2 katı fiyatında resin ribonların ise yarı fiyatındadır. Bazı barkod yazıcılar normalde kağıt bazlı etiketler üzerine baskı için wax ribon kullanılması gerekiyorken wax resin ribona ihtiyaç duyarlar. Bu durum barkod yazıcının baskı kafası ile alakalıdır. Wax ribon, genel amaç ile ekonomik olarak termal transferi yapılmasını sağlayan ribon çeşididir. Kağıt bazlı etiketlere baskı alırken kullandığımız wax ribonlar uygun fiyatları ile de baskı maliyetini düşüren ribon çeşididir. Plastik bazlı etiketler hariç diğer tüm etiketlerin %90′ ına yakınına wax ribon ile baskı alabilirsiniz.