Türkiye Biyoetik Derneği Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu İlke Kararları

“Türkiye Biyoetik Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Ekte, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Kütüphanesinde 19 Haziran 2017 tarihinde toplanan Türkiye Biyoetik Derneği Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu’nda alınan İlke Kararları yer almaktadır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.”

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMSİZ GENEL KURULU

İLKE KARARLARI 

Tarih:    19 Haziran 2017

Yer:       Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Kütüphanesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Kütüphanesinde 19 Haziran 2017 tarihinde toplanan Türkiye Biyoetik Derneği Genel Kurulu aşağıdaki ilke kararlarını oybirliği ile almıştır. Tüm üyelerimize saygılarımızla duyururuz.

1- Türkiye Biyoetik Derneği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) nezdinde, T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından yayınlanan Doçentlik Sınavı Bilim Alanlarından Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tıp Bilim Alanı altında yer alan 1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanı’nı temsil etmekte olan bir Uzmanlık Derneğidir. Bu ilke kararları metninde “uzmanlık alanı” ifadesi 1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanına işaret etmektedir. Söz konusu uzmanlık alanının tarih içinde geçirmiş olduğu isim değişikliklerini de kapsamaktadır.

2- Sağlık Bilimleri Temel Alanı Veteriner Hekimlik Bilim Alanı altında yer alan 10102.11 kodlu Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik Bilim Alanı ile Sağlık Bilimleri Temel Alanı Eczacılık Bilim Alanı altında yer alan 10103.01 kodlu Eczacılık İşletmeciliği Bilim Alanı ise “ilgili/yakın uzmanlık alanları” ifadesi ile karşılanmaktadır.

3- 19 Haziran 2017 tarihinde toplanan Türkiye Biyoetik Derneği Genel Kurulu (bundan sonra Genel Kurul olarak anılacaktır) uzmanlık alanının eğitim standartlarını belirlemek üzere bir çalışma yapılmasını karara bağlamış ve Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulunu (bundan sonra Yönetim Kurulu olarak anılacaktır) bu çalışmayı gerçekleştirmek ve ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında sunmak üzere görevlendirmiştir.

4- Genel Kurul uzmanlık alanının temel akademik ölçütünün, Tıp Tarihi ve Etik alanında tıpta uzmanlık derecesi sahibi uzman doktorların hakları saklı kalmak koşuluyla, Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanında doktora derecesi olduğuna,

Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanında doktora derecesinin alınmasından en az beş yıl sonra 1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanında Doçentlik başvurusunda bulunulmasının ilkece uygun olduğuna,

Ülkemizde Doçent sanının, Anglo-Amerikan akademik geleneğinde olduğu gibi kişinin bir süreliğine görevlendirildiği bir kadro olmayıp, sınavla elde edilen bir unvan olması nedeniyle 1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanında bu maddenin önceki paragraflarına uygun olarak elde edilen Doçent unvanının ikinci temel akademik ölçüt olarak gözetilmesi gerektiğine,

Dolayısıyla uzmanlık alanında Profesörlüğe yükseltilebilmek için hem temel akademik ölçüt olan uzmanlık alanında doktora unvanına sahip olma, hem de ikinci temel akademik ölçüt olarak yine uzmanlık alanında doçent unvanına sahip olma koşullarının karşılanmasının dikkate alınacağına,

Doktora ve doçentlik denkliklerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “1059 kodlu Tıp Tarihi ve Etik Bilim Alanına denktir” biçiminde onanması halinde söz konusu ölçütlerin karşılanmış sayılacağına oybirliği ile karar vermiştir.

5- Genel Kurul, söz konusu ilkeler çerçevesinde ÜAK, YÖK, TTB, TTB-UDEK ve öteki kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak üzere Yönetim Kurulunu görevlendirmiştir.

6- Genel Kurul, ÜAK, YÖK, TTB, TTB-UDEK ve öteki kurum ve kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilecek girişimlerde veri olarak kullanılmak üzere uzmanlık alanı ve ilgili/yakın uzmanlık alanlarının akademik profiline ilişkin istatistiksel bir çalışma yapmak üzere Yönetim Kurulunu görevlendirmiştir.

7- Derneğe üyeliğin özendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması, özellikle uzmanlık alanında ve ilgili/yakın uzmanlık alanlarında lisansüstü eğitime başlayan genç akademisyenlerin derneğe üye olma konusunda yönlendirilmeleri ile Biyoetik Platformuna üyelik için Türkiye Biyoetik Derneği’ne üye olma koşulu aranması kararlaştırmıştır.

8- Üniversitelerde uzmanlık alanı dışındaki kişilere alanla ilgili derslerin verdirilmesi ile mücadele etmek konusunda Yönetim Kuruluna görev verilmiştir.

Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.