Türkiye Biyoetik Derneği’nin Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu

Sayın Üyelerimiz,
Türkiye Biyoetik Derneği’nin Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurul toplantısı 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 14.00’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

Üye yeter sayısının sağlanamaması halinde, 19 Haziran 2017 Pazartesi günü aynı yerde ve saatte yeter sayı gözönünde bulundurulmaksızın toplanılacaktır.
Toplantıya katılımınızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla
Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu adına
Funda Gülay Kadıoğlu, TBD Genel Sekreteri

Gündem:
1. Alanımızın akademik yükseltilme koşulları hakkında uzlaşılmış bir metin hazırlanması
2. Üye aidatlarını ödemeyen üyelerimizin durumlarına ilişkin bir eylem planı oluşturulması
3. Tüzük’te gerekli görülen değişiklik önerilerinin görüşülmesi