Kitaplar“Biyoetikten Sempozyum”
Özet Kitabı
“Biyoetikten Seçmeler”
Ankara 1996
5 TL
“Bildiri Özetleri, III. Tıbbi Etik Sempozyumu”
Ankara 1997
5 TL


“III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri”
Ankara 1998
5 TL
“Konukevi Çevresi’nden 10. Yıl Seçkisi”
Ankara 1998
5 TL
“Tıp Etiği Araştırmaları”
Ankara 1999
5 TL


“II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı”
Ankara 2001
5 TL
“Türkiye’de Tıp Fakültelerinde Mezuniyet Öncesi Dönemde Etik Eğitimi Raporu”
Ankara 2001
– satış dışı –
“Kongre Kitabı , III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı)”
Bursa 2003
10 TL (2 Cilt)


“Yaman Örs Armağanı”
Adana 2005
– satış dışı –
“Sağlıkta Dönüşümün Etik Boyutu”
Ankara, 2008
10 TL
“V. Tıp Etiği Kongresi Bildiri Özet Kitabı”
Ankara, 2008


“Kök Hücre Araştırmalarının Etik ve Hukuk Boyutu”
Ankara, 2009
“Tıp Etiğinden Biyoetiğe”
Ankara 2009
“VI. Tıp Etiği Kongresi Bildiri Özet Kitabı”
İstanbul 2010


“EACME 2011 Book of Abstracts” “Araştırma Etik Kurul Üyeleri Kılavuzu
2. Baskı
“Sağlıkta Dönüşümün Etik Boyutu”
2. Baskı
Ankara 2011


“Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi Bildiri Kitabı”
TBD Yayın No. XVII,
İstanbul, Ekim 2012
“Biyoetik Araştırmaları”
TBD Yayın No. XVI,
İstanbul, Eylül 2012
“Değişen Dünyada Biyoetik”
TBD Yayın No. XVIII,
İstanbul, Kasım 2012


“Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu Kitabı”
TBD Yayın No. XIX,
Ankara, 2015